Brinova

Brinova Fastigheter är ny kund till Olsheden. Under vintern 2016 har vi lanserat en helt ny digital plattform och informationsmaterial. Företagets målsättningen är att skapa ett större fastighetsbolag med fortsatt fokus på samhällsfastigheter, offentliga lokaler och privata bostäder i södra Sverige. Brinova planerar också att utöka ägarkretsen och marknadsnotera bolaget under första kvartalet år 2016. Ambitionen är att bolaget ska växa organiskt och genom förvärv och nybyggnationer.