Vigmed

Eliminating Needlestick Injuries

Vigmeds vision är att utvecklas till den erkänt ledande innovatören och naturliga partnern för sjukvårdspersonal i synnerhet och sjukvården i allmänhet inom stickskyddade produkter och lösningar som syftar till en säkrare arbetsmiljö med avseende på att eliminera risken för blodburen överföring av smitta. Olsheden arbetar med finasiella rapporter, IR och bolagets årsredovisning.

Redaktionellt
The Power of Dreams
Reklam
Furniture made in Sweden

Pages

  • 1
  • 2