Familjebostäder

Hyresrätten i fokus!

Familjebostäder har rötterna i 1950-talet, ett årtionde som präglades av tillväxt, utvecklingsoptimism och förhoppningar på det framväxande folkhemmet. Men också av trångboddhet, fattigdom och dass på gården. Det var här, i brytningen mellan det gamla och det nya Sverige som bolaget bildades. För oss på Olsheden har uppdraget sedan snart 4 år varit att producera företagets kundtidning Värdsnyheter. Tillsammans med redaktören Sofia Eriksson och Tony Henschell som AD ansvarar vi för redaktionellt koncept, innehåll, bilder, form, tryck och distribution. Ofta produceras mindre teaser/film material som används på exempelvis Face Bookoch andra sociala kanaler som familjebostäder syns i. 

Noga utvalda svensktillverkade möbler möter miljöer som inspireras i nya boken Johanson Inspiration
Äger, förvaltar och utvecklar fastigheter
Sustainable good solutions
Cirkulär livsmedelsproduktion
Lång erfarenhet av betongindustrin
Purifying & recycling water
DigitaltReklam
Eliminating Needlestick Injuries

Pages