Reklam

Affärsområdet Reklam & IR är för oss ett brett och innehållsrikt område. Vi arbetar med traditionell reklam i form av annonser, kataloger och broschyrer. Digital kommunikation innehållande banners, strategier inom sociala medier och online annonsering. IR som idag handlar mycket om att marknadsföra sitt bolag mer än ren rapportering består idag av en stor del av vår totala produktion med allt från årsredovisningar till pm och börs/finnansiell information. Vår viktigaste uppgift är trots allt att integrera de olika kanalerna för att nå en så optimal kommunikation som möjligt.