Vigmed

Eliminating Needlestick Injuries

Vigmeds vision är att utvecklas till den erkänt ledande innovatören och naturliga partnern för sjukvårdspersonal i synnerhet och sjukvården i allmänhet inom stickskyddade produkter och lösningar som syftar till en säkrare arbetsmiljö med avseende på att eliminera risken för blodburen överföring av smitta. Olsheden arbetar med finasiella rapporter, IR och bolagets årsredovisning.

PRReklam
2016/03/13
Utsikt med attitüd
Redaktionellt
2016/02/09
Hyresrätten i fokus!
Redaktionellt
2015/11/18
The Power of Dreams
Reklam
2015/11/16
Furniture made in Sweden
DigitaltPR
2015/11/13
Ett fastighets- och investeringsbolag